Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3320644<<Terug
Blankenberge geplaatst op: 11/02/2013     
 

 

 Provincie:
West-Vlaanderen

Watertype: Zee en strand
Belangrijkste Vissoorten: Zeebaars, Bot, Tong, Gul, Wijting, Paling
Belangrijkste sportvistype: Zeevisser, Strandvisser,  Recreatievisser
Plaatsen: Blankenberge
 Blankenberge

 

 

Viswater en visstekken

 

Blankenberge is een plaats gelegen in de provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt bijna 20.000 inwoners.De stad Blankenberge is een van de belangrijkste badplaatsen aan de Belgische kust wat het aantal toeristen en hotelreserveringen betreft. De hele zomer is het erg druk in deze kuststad. Diegene die ooit op vakantie gingen in Blankenberge hebben misschien wel eens een lijntje uitgeworpen vanaf de strekdammen de staketsels of het strand. De meest gekende en geliefde hengel stekken zijn het Ooster- en Westerstaketsel en de Pier in Blankenberge, maar ook op het strand zijn er heel wat mogelijkheden om de zeevis achter de schubben te zitten.

 

OPGELET VANAF 2012 ZIJN ER NIEUWE REGELS OM VANAF STRAND, PIER OF STAKETSEL TE VISSEN IN BLANKENBERGE !!!!!!!!

 

Oosterstaketsel

 

Het Oosterstaketsel is een uit hout vervaardigde constructie. Het Oosterstaketsel is bereikbaar vanaf de parkeerplaatsen nabij de Zeedijk. Opgelet dit is betaald parkeren en vrij duur voor volledige dag vissen.Veel goedkoper is dat je de veerboot neemt vanaf het westerstaketsel, deze vaart dagelijks in het zomerseizoen en dit in de periode van Pasen tot September. Dit kost je nog geen euro per overtocht. In de wintermaanden zal je veel verder te voet moeten gaan of betaald parkeren.

 

Westerstaketsel


 

Het Westerstaketsel is een betonnen constructie. Naast het staketsel ligt een golfbreker waar ik enkele onderlijnen op verspeeld heb.Een locale hengelaar wist me te vertellen dat er aan de kant van de golfbreker wel eens mooie zeebaars gevangen wordt.Gebruik werphengels met een werpgewicht van 150 tot 300gr, paternoster met 3 haken, of een montage met een waperlijn. Ikzelf gebruikte 250gr lood, wat voldeed om het aas ter plaatse te houden. 

Als aas gebruikte ik zagers en zeepieren. Een loodlifter is zeker handig als je niet regelmatig wel vasthangen aan opstakels in de nabijheid van het staketsel. Je wagen kan je gratis parkeren aan de Wenduinsesteenweg. Je gaat de duinen over en je komt zo aan het Westerstaketsel. Het is slechts een 10tal minuten lopen naar het vuurtorentje. Een materiaalkar is zeker een handig hulpmiddel. Hengels kan je tegen leuningen van staketsel plaatsen of je neemt een driepoot mee om je hengels op te plaatsen.

 

Nadeel aan deze hengelstekken zijn de vele toeristen die in de zomermaanden langskomen om een kijkje te nemen. Opgelet ze hebben niet allemaal goede bedoelingen en er durft al eens iets verdwijnen als je niet op je spullen let! Zeker je hengels met een koordje en een clip’s aan de leuning zodat ze niet in zee kunnen belanden bij de aanbeet van wat grotere zeevis!

Kuis je vis thuis, hou het staksel proper, ruim je afval op, deponeer het in de vuilbakken of neem het mee naar huis.  Zo hou je onze hobby in stand, de gemeente Blankenberge heeft ons al genoeg regels opgelegd. Het zou zonde zijn als we straks helemaal niet meer mogen hengelen vanaf deze constructies!!

 

 westerstaketsel

                                                             westerstaketsel

 

Pier van Blangenberge

 

De pier van Blankenberge was destijds een zeer goede zeehengelstek.

Tegenwoordig zijn de vangsten veel minder geworden, toch wordt er nog geregeld wijting, gul en platvis gevangen in de wintermaanden.

Hengels kan je tegen de leuning plaatsen of op een driepoot.

Ook hier gebruik ik werphengels met een werpgewicht van 150 tot 300gr, paternoster met 3 haken, of een montage met een waperlijn. Als aas zagers en zeepieren.

Nadeel aan deze stek is dat je hier in de zomermaanden ook een kleine overlast van toeristen hebt overdag.

 

 

                                                        Pier Blankenberge

 

Strand van Blankenberge

 

Hengelen van op het strand of van op een strandhoofd, kan slechts op de aangeduide plaatsen en dit alleen buiten de periodes dat de badzones bewaakt worden tijdens het badseizoen.

 

Visbestand en vangsten

 

Het Oosterstaketsel:

 

De vangst in de wintermaanden bestaat hier voornamelijk uit gul, wijting, schar en bot. In de zomermaanden wordt er regelmatig tong gevangen, maar ook mooie zeebaars!

 

Het Westerstaketsel:

 

Vangsten zijn vergelijkbaar met het Oosterstaketsel.

 

Pier van Blankenberge:

 

De vangst in de wintermaanden bestaat hier voornamelijk uit gul, wijting, schar en bot.

   

Bereikbaarheid

 

Gratis parkeren is mogelijk op alle openbar wegen en pleinen waar geen parkeermeters of -automaten staan en waar het niet verboden is door enige bepaling van het verkeersreglement.

Mindervaliden parkeren gratis.

 

Vergunningen en rechten

 

Vergunning van de stad Blankenberge, te verkrijgen dienst Toerisme.

 

Hengelen: politieregelement Blankenberge

Artikel II. 9.3.12.

 

§1 Hengelen van op het strand of van op een strandhoofd, kan slechts op de plaatsen aangeduid in bijlage IV van dit politiereglement en dit alleen buiten de periodes dat de badzones bewaakt worden tijdens het badseizoen. In voorkomend geval dient er eveneens rekening gehouden te worden met de bepalingen van het scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

 

§2 Hengelen van op de Pier is verboden tussen 10.00 uur en 19.00 uur in de periode van l juli tot en met 31 augustus. In voorkomend geval dient er eveneens rekening gehouden te worden met de bepalingen van het scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

 

§3 Hengelen van op het Oosterstaketsel is altijd toegelaten, mits er rekening gehouden wordt met de bepalingen van het scheepvaartreglement en de onderrichtingen terzake gegeven door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

 

§4 In de periode dat het hengelen van op de Pier toegelaten is, moet er haaks op de waterlijn gevist worden (recht in zee) en mogen er geen vislijnen terecht komen in de zone naast de Pier waar watersporten plaatsvinden.

 

§5 In de periode dat het hengelen van op het Oosterstaketsel toegelaten is, moet er haaks op de waterlijn gevist worden (recht in zee) en mogen er geen vislijnen terecht komen in de vaarzone van de havengeul.

 

§6 Niemand mag zonder vergunning, voorafgaand verstrekt door het College van Burgemeester en Schepenen, hengelen van op de Pier en/of van op het Oosterstaketsel.

 

§7 Voor het verkrijgen van deze vergunning moet de geïnteresseerde hengelaar een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan door middel van het aanvraagformulier (bijlage IX aan dit politiereglement).

 

§8 De houder van een vergunning moet deze vergunning steeds kunnen voorleggen aan de bevoegde personen.

 

§9 De houder van een vergunning moet zich in voorkomend geval houden aan de hierna vermelde voorwaarden:

 

1° Men dient zich te onthouden van alle handelingen die in strijd zijn met de algemene politieverordening en in het bijzonder die handelingen die zouden kunnen leiden tot vervuiling of beschadiging van het openbaar domein en/of andermans eigendommen;

 

2° Het hengelen moet zo gebeuren dat het geen gevaar vormt voor vaartuigen, baders en strandgebruikers. Het hengelen mag de vaartuigen van de overheidsdiensten niet hinderen bij het uitoefenen van hun activiteiten. Het hengelen mag eveneens geen hinder vormen voor de uitbating van de exploitant(en) op de Pier en het Oosterstaketsel.

 

3° Men mag geen oneigenlijk gebruik maken van het meubilair zoals tafels en stoelen die eigendom zijn van de aanwezige uitbatingen;

 

4° Het is verboden om de vislijnen en ander afval achter te laten;

 

5° Het is verboden om tijdens het hengelen meer dan 3 lijnen gelijktijdig te gebruiken.

 

§10 De in dit artikel bedoelde vergunning kan aanleiding geven tot het innen van een gemeentelijke belasting of retributie. In voorkomend geval zal het belasting- of retributiereglement vastgesteld worden in een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing.

 

§11 Een overtreding van onderhavig artikel of het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden geeft in eerste instantie aanleiding tot een waarschuwing. Bij een herhaalde inbreuk op onderhavig artikel of het niet naleven van de vergunnings-voorwaarden van de krachtens dit reglement verleende vergunning, kan het College van Burgemeester en Schepenen bij een gemotiveerde beslissing de vergunning intrekken. Wanneer de intrekking van de vergunning wordt bevolen, kan aan diezelfde vergunninghouder geen nieuwe vergunning meer worden verleend gedurende één jaar vanaf het opleggen van deze sanctie.

 

Alle info over vergunning en regels zijn te verkrijgen via

 

Dienst Toerisme

Koning Leopold III-plein
8370 Blankenberge
T +32 (0)50 636 620
F +32 (0)50 636 404
toerisme@blankenberge.be

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg