Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3320654<<Terug
Fort II - Wommelgem geplaatst op: 04/02/2014     
 

 

 Provincie: Antwerpen
Watertype: gemeentelijk hengelwater
Belangrijkste Vissoorten: Brasem, Blankvoorn, Karper,
Belangrijkste sportvistype: Karpervisser, Recreatievisser, witvisser
Plaatsen: Wommelgem,


Fort II - Wommelgem


Viswater en visstekken

 
 

Fort 2 werd destijds opgericht als één van de bolwerken die binnen het verdedigingsstelsel rond Antwerpen thuishoorde.

Na de Eerste Wereldoorlog verloor het zijn functie als verdedigingswerk, maar bleef in handen van het leger tot in 1975 als voertuigendepot.

In 1977 werd het fort aangekocht door de gemeente Wommelgem.  Het is nu een thuishaven voor tientallen verenigingen en verschillende musea.

Sinds 2001 onderhouden de vrijwilligers van de vzw Fortvrienden,  de terreinen van het buitenfort, waarin ook het strategisch belangrijke hoofdfront is gelegen.

Er zijn ook mogelijkheden om te hengelen in de prachtige omwallingen van dit fort.

 

Lengte: ~1630m.

Breedte 30 tot 55 meter.

Diepte: tot 3,5 meter.

Oevers: natuurlijke oevers.

Stroming: geen stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: licht troebel tot helder water, hier en daar plantengroei aanwezig.

Bodem: meestal modder.

 

Een mooi stukje natuur waar je kan hengelen met het uitzicht op  een historisch monument.

 

 

Visbestand en vangsten
 

Op dit water  zijn de belangrijkste vissoorten  blankvoorn, brasem en karper.

Voorts kan je er paling, rietvoorn, zeelt, snoek, baars enz. aan de haak slaan.

Mooi bestand van karpers aanwezig met vissen tot 15kg, is ons gemeld door lokale hengelaars.

 

Bereikbaarheid
 

Adresinformatie: Fortsebaan, Wommelgem

Er is voldoende parkeergelegenheid.

 

 

Vergunningen en rechten
 

Visvergunning van het Vlaamse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

U hebt ook een gemeentelijke vergunning nodig.

Deze visvergunning kan je kopen bij de financiële dienst in het gemeentehuis.

 

Gemeente Wommelgem

Kaakstraat 2

2160 Wommelgem

Tel: 03-355 12 50 - Fax: 03-353 40 26

e-mail: info@wommelgem.be

 

Art.1. - Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de prijzen van de visverloven per kalenderjaar als volgt vastgesteld;

  • 25 € per jaar voor het gebruik van één of twee vislijnen voor de vissers welke niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven;
  • 10 € per jaar voor het gebruik van één of twee vislijnen voor de vissers welke in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven;

Dit visgeld omvat een periode van een kalenderjaar, gedeelten van een jaar worden niet in aanmerking genomen.

De vergoeding is dus voor een heel jaar verschuldigd, ongeacht op welk tijdstip van het jaar de visvergunning ook wordt aangevraagd en bekomen.

 

Vrijstellingen en verminderingen :
 

  • Kinderen tot 12 jaar genieten een verminderd tarief van 10 € per jaar, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of niet;
  • Personen vanaf 60 jaar en gehandicapten vanaf 66% invaliditeit genieten eveneens een verminderd tarief van € 10 € per jaar, ongeacht of ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of niet;
  • Voormelde personen moeten het bewijs leveren aan de hand van de identiteitskaart, en voor de gehandicapten aan de hand van een attest waaruit voornoemde invaliditeit blijkt.

Art.2.- Bij competitiewedstrijden ingericht op het domein Fort 2 en waarvoor voorafgaandelijk door het Schepencollege toelating werd verleend, dienen de deelnemers een vergoeding van 1,25 €. per persoon en per dag te betalen, voor zover zij geen houder zijn van het hiervoor vermelde visverlof. De inrichters dienen voor de wedstrijd een volledige lijst met deelnemers voor te leggen op basis waarvan de heffing van de vergoedingen zal geschieden.

Art.3.- De kwijting van de in artikel 1 vermelde vergoeding geschiedt door aflevering van een viskaart. Deze viskaart, welke strikt persoonlijk is, moet steeds in het bezit zijn van de visser en is tevens de toelating om te vissen op het water van Fort 2.

  

 

Regelement Fort II

 

GR 202.10 van 28 juni 2011
 

Art. 1 - Vissen op openbare vijvers is enkel toegelaten als men in het bezit is van een door het gemeentebestuur afgeleverde visvergunning. Deze visvergunning is strikt persoonlijk en dient onmiddellijk, samen met de identiteitskaart, op eenvoudig verzoek getoond te worden. In geval van ernstige of herhaalde inbreuken op dit reglement kan de visvergunning tijdelijk of definitief ingetrokken worden, zonder recht op schadevergoeding, bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 2 - Vissen is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. Nachtvisserij is verboden. Afwijkingen hierop zijn mogelijk mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 3 - Vissen is enkel toegelaten van op de daartoe door de gemeente aangelegde en aangeduide visplaatsen. Elke visplaats behoort hem toe, die ze het eerst bezet. Elke visser zal zich zo opstellen, dat hij zijn buren niet hindert. De vissers mogen zich onder geen beding te water begeven. Onder het ijs of bij zeer lage waterstand mag er niet gevist worden.

Art. 4 - Enkel vissen met de hengel is toegestaan. Elke vergunninghouder mag maximaal 2 hengels gebruiken, uitgezonderd bij de vangst van roofvis. Roofvis mag slechts met één hengel bevist worden en dit enkel in de periode van 1 september tot en met 31 december.

Art. 5 - Het is verboden om vis mee te nemen. Elke gevangen vis moet onmiddellijk en voorzichtig terug worden vrijgelaten. Het is verboden vissen te onthaken zonder gebruik te maken van een speciaal daarvoor ontworpen onthakingsinstrument om overdreven verwonding van de vissen te vermijden. Het gebruik van een leefnet of een ander middel om de vis te bewaren is verboden. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen vis uit het water te nemen.

Art. 6 - Viswedstrijden zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg