Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3320608<<Terug
De Kalkense vaart geplaatst op: 09/05/2014     
 

 

 Provincie: Oost-Vlaanderen
Watertype: Openbare waterloop, Groep 2
Belangrijkste Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Karper
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Karpervisser,  Recreatievisser
Plaatsen: Laarne, Destelbergen, Lochristi, Berlare, Wichelen, Wetteren


De Kalken vaart


Viswater en visstekken


De Kalken vaart (gegraven in 1543) loopt van de kerk van Kalken tot aan de Schelde. Het was een waterweg waar met kleine schepen goederen konden aan en afgevoerd worden naar Kalken. Het stroomgebied van de Kalkenvaart is gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeenten Laarne, Destelbergen, Lochristi, Berlare, Wichelen en Wetteren. De Kalkenvaart mondt uit in de Schelde, waardoor het stroomgebied behoort tot het bekken van de Schelde, meer bepaald dat van de Boven-Schelde. De vaart speelt ook een belangrijke rol in de waterhuishouding in de regio. De Kalkenvaart is een kunstmatig aangelegde waterloop die bijdraagt tot de waterhuishouding van de Kalkense Meersen. In deze meersen komen nog waardevolle natte hooilanden en heel wat zeldzame vogelsoorten voor. Daarom is het gebied ook beschermd als Europees vogel- en habitatrichtlijngebied.

 

 

Lengte: ~2,3 km.

Breedte 25 tot 30 meter.

Diepte: 0,8 tot 2,5 meter.

Oevers:meestal natuurlijke oevers,hier en daar versterkt.

Stroming: geen stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: licht troebel water, hier en daar plantengroei aanwezig andere stukken troebel.

Bodem: meestal modder.

 

 

De linkeroever van de Kalkenvaart werd sterk aangetast door erosie. Hierdoor zagen landbouwers delen van hun land letterlijk in het water vallen. Om het probleem aan te pakken, werd de oever heringericht. Over een lengte van 750 meter werd een zacht hellende moeraszone aangelegd van 6 meter breed, een ideale kweekbodem voor riet.

De Kalkenvaart is een openbaar hengelwater met een goede visstand. Er is een aanbevolen hengelzone.

 

 

Visbestand en vangsten


Hier is een mooi visbestand aanwezig met een 13-tal soorten die je hier kan vangen.

Voorn, Brasem en Giebel worden hier het meest gevangen, voorts kan je er Baars, Karper, Bittervoorn, Kolblei, Paling, Snoek, Pos, Snoekbaars en Zeelt vangen.

 

Bereikbaarheid


Te bereiken via de Kalkenvaart, deze weg loopt naast de Kalkense vaart.

Parkeren kan in de grasberm.


Vergunningen en rechten


Visvergunning van het Vlaamse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

Er is een gesloten tijd voor snoek en snoekbaars van 1 maart tot en met 31 mei, en een algemene gesloten tijd voor alle andere vissoorten, van 16 april tot en met 31 mei. Nachtvisserij is niet toegelaten.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg