Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3320537<<Terug
Stuwmeer Plate Taille geplaatst op: 23/04/2012     
 

 

 

La platte taileWatertype:
Openbaar stuwmeer
Belangrijkste Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Karper, Snoek, Forel
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Karpervisser, Recreatievisser, Roofvisvisser
Plaatsen: Boussu-lez-Walcourt,FroidchapelleStuwmeer Plate Taille - Wallonië

 

Viswater en visstekken

 

Een 30 tal kilometers ten zuiden van Charleroi, nabij Cerfontaine-Silenrieu, tussen Beaumont en Philippeville ,

op de grens van de provincie Namen en Henegouwen, bevindt zich de Barrage de l' Eau d'Heure.

De Meren van l’ Eau d'Heure (Frans: Lacs de l'Eau d'Heure) zijn kunstmatig aangelegde meren in Wallonië op het stroomverloop van de Eau d'Heure. De meren ontstonden in de jaren zeventig van de twintigste eeuw.

Met een gezamelijke oppervlakte van 6,17km2 vormen ze het grootste watergebied in België.

Het gebied bestaande uit 5 verschillende meren en biedt infrastructuur voor de meeste watersporten.

Het gebied omvat de volgende meren:

 

·          la Plate Taille

·          meer van Feronval

·          meer van de Eau d'Heure

·          meer van Ry Jaune

·          meer van Falemprise

 

Op Plate Taille met een oppervlakte van 3,74 km2 mag men duiken, zeilen, wind-surfen, kayaken en hengelen vanaf de kant. 

Doorheen gans het domein kan men over tientallen hectaren op afgebakende wegen ook wandelen en fietsen (ook mountain bike) waardoor deze site ideaal is voor een familiale uitstap.

 

Het water van het kunstmatig meer is vrij helder en vaak staat er wat stroming. In het voorjaar worden hydroïdpoliepen waargenomen en in het najaar kleine zoetwater kwalletjes (het vrijzwemmend stadium van de hydroïdpoliepen). De stenen op de bodem zijn bedekt met massas zebramosseltjes. Tussen de stenen in de modder, worden zwanemossels aangetroffen. De takken van de resterende boomstronken herbergen rivierkreeftjes, slakken, pissebedden en een moeilijk te definiëren diersoort dat eruit ziet als wollige, doorzichtige platte linten. Zoetwatersponzen zijn eveneens in opmars in dit meer. De plantengroei daarentegen is vrij schaars.

 

Lengte: 3,4 km.

Breedte: tot 880 meter.

Diepte: 1 tot 39 meter.

Oevers:meestal natuurlijke oevers.

Stroming: lichte stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: helder water, weinig plantengroei aanwezig.

Bodem: stenen en modder.

 

 

Visbestand en vangsten
 

Het meer herbergt een groot aantal soorten, waarvan blankvoorn, brasem, baars, snoek, paling en karper meest voorkomend zijn.

Op dit meer zwemmen mooie karpers en snoeken rond.

Voor meer info over nachtvissen op karper zie volgende link.

http://www.maisondelapeche.be/Nl/Nachtvissen-op-karper_271_0.html

Bereikbaarheid
 

Aan het meer van Plate Taille, is een bezoekerscentrum gebouwd. Hier wacht u een warm onthaal en kunt u alle inlichtingen krijgen over het toeristische en sportieve aanbod in het gebied. Hier vind je ook een mobilehome parking.

 

Hier is ook het vertrekpunt voor een bezoek aan de stuwdam van La Plate Taille en aan de panoramische uitkijktoren (107 m). Ook het ecomuseum is er gehuisvest. U vindt er het mini Eau d’Heure (het hele gebied in miniatuur), een aquarium (met de fascinerende vissoorten die deze meren en rivieren bevolken), diaporama (audiovisueel spektakel met schitterende, overvloeiende beelden van de bronnen van de Eau d’Heure) en café-restaurant.

 

Vergunningen en rechten
 

Visvergunning van het Waalse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

Vergunningen ook te verkrijgen in het bezoekerscentrum van 'la Plate Taille'.

 

Op het stuwmeer van Plate Taille is het toegelaten op elke vissoort te vissen in de volgende periodes:

 

Vanaf 1 oktober tot 31 december, met uitzondering van beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel en witvis.

 

Vanaf 1 januari tot de vrijdag voor de derde zaterdag van maart, met uitzondering van beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel, witvis, snoek, baars, snoekbaars, black-bass en vlagzalm.

 

Alle vissen en rivierkreeften die worden gevangen buiten het visseizoen (openingstijd) van de soort in kwestie moeten onmiddellijk terug in het water van herkomst worden vrijgelaten

 

Er mag gevist worden gedurende de nacht.

 

27 JUNI 2007 - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse

Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de

riviervisserij om het nachtelijk vissen op karper toe te laten

(B.S., 27.07.07)

 

Artikel 1. Artikel 12 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende

uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij wordt vervangen door de volgende

bepaling:

“Art. 12. Het is verboden te vissen vanaf een half uur na de officiële zonsondergang tot een half uur

voor de officiële zonsopgang.

Tijdens de verbodsuren mogen vistuigen niet te water gebracht, gelicht, bediend of gelaten worden,

met uitzondering van dewelke die dienen om de vis levend te houden. Deze uitzondering geldt niet

tijdens het nachtelijk vissen op karper.

 

§ 2. In afwijking van § 1, blijft het vissen op karper vanaf de rand van het water toegelaten vanaf

een half uur na de officiële zonsondergang tot een half uur voor de officiële zonsopgang in de

hoofdstroom van de volgende waterlopen:

 

1° de Maas;

2° de Samber;

3° de Schelde;

4° de gekanaliseerde Dender;

5° het Albertkanaal;

6° het voormalige Kanaal Charleroi-Brussel;

7° de andere kanalen of gedeelten van kanalen vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2

februari 1993 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden overgedragen

van de Staat aan het Waalse Gewest, alsook in de andere watervlakken:

8° “l’Eau d’Heure”, namelijk de meren Falemprise, “Eau d’Heure”, “Ry Jaune”, “Plate Taille” en

Féronval;

9° het meer van Vierre, te Suxy (Chiny);

10° het meer van Neufchâteau;

11° het meer van Warfaaz te Spa;

12° de vijver van de “Basses Forges” op de Mellier, te Mellier (Habay);

13° de vijver van Bologne, te Habay-la-Neuve (Habay);

14° de vijver “du Moulin”, te Habay-la-Neuve (Habay);

15° het meet van de “Doyards”, te Vielsam.

 

§ 3. Het vissen bedoeld in § 2 kan enkel uitgeoefend worden met inachtneming van de volgende

voorwaarden:

1° het vissen moet uitgeoefend worden door middel van werphengels, enkel met behulp van

plantaardig aas of nieuw samengesteld meel;

2° elke gevangen vis moet onmiddellijk en zonder geweld in het water worden vrijgelaten. De ter

gelegenheid van een openbaar aangekondigde wedstrijd gevangen vis kan gedurende de tijd nodig

voor de controle ervan worden bewaard;

3° de visser mag slechts van een persoon vergezeld zijn die niet in het bezit is van een

visvergunning of die ervan is vrijgesteld;

4° in de waterlopen vermeld in § 2 onder de punten 1 tot 7 mag de visser niet meer dan twee

opeenvolgende nachten op het grondgebied van eenzelfde gemeente vissen;

5° in geval van een openbaar aangekondigde wedstrijd dient de visser ten minste 2 uur voor het

begin van de wedstrijd elke visactiviteit stop te zetten en alles dat het goede verloop van de

competitie kan belemmeren binnen de grenzen van de wedstrijd en op minder dan 50 meter ervan te

demonteren. Ten vroegste 2 uur na het einde van de wedstrijd mag de visser zijn visgerei weer

monteren en zijn activiteit hervatten;

6° het nachtelijk vissen op karper is alleen toegelaten voor de houders van een regelmatig

visverlof type B van het Waalse Gewest.”.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 19 december 2006 waarbij het nachtelijk vissen op karper bij

wijze van proef wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse

Gewest, wordt opgeheven.

Art. 3. De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme is belast

met de uitvoering van dit besluit.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg