Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving Wallonie
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden Belgie
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ WindkrachtU bent bezoeker
3320571<<Terug
Wachtkom de Katte geplaatst op: 28/08/2012     
 

 

Wachtkom de Katte

 

 Provincie:
West-Vlaanderen
Watertype: Openbare poldervaart, Groep 2
Belangrijkste Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Giebel, Paling
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Karpervisser,  Recreatievisser
Plaatsen: Noord Varsenare, Jabbeke  Wachtkom de Katte

 

Viswater en visstekken

 

Het wachtbekken de Katte gelegen aan het einde van het nieuw gegraven Mareleed werd gegraven in het kader van de ruilverkaveling Houtave. Via het Mareleed en het wachtbekken de Katte, werd het water van dit gebied opgevijzelt naar het hoger gelegen Kanaal Gent-Oostende.

 

In 1986 stelde men een krachtig pomgemaal in werking dat moest zorgen voor de ontwatering van akkers en hooilanden in regio van de Meetkerkse Moeren.

In tegenstelling tot de omliggende oostkustpolders, waar klei in de bodem zit, zijn de Meetkerkse Moeren een voormalig veenmoeras. In de middeleeuwen werden ze uitgeveend en veranderden ze in een uitgestrekt meer.

Vanaf de 17de eeuw probeerde men het gebied droog te leggen en de gronden als hooiland en weiland te gebruiken. Omdat ze zo vochtig waren, was alleen weinig intensieve landbouw mogelijk. De natuur floreerde met veel waterminnende planten en weidevogels. Door het ontwateren verdwenen bloemrijke graslanden die werden omgezet in akker en intensief gebruikte graslanden.

Veel planten en vogels verdwenen  dus uit de Meetkerkse Moeren door het ontwateren.

Natuurverenigingen en overheid stelde vast dat het ontwateren heel wat veranderde aan de bestaande fauna en flora.

Nu tracht men door allerlei natuurherstelprojecten het waterpeil in de Meetkerkse moeren terug te verhogen.

De Mareleed en het wachtbekken de Katte heeft nu vooral als doel overtollig regenwater af te voeren.

 

Lengte: 93m.

Breedte: 53 meter.

Diepte: 0,5m tot 1,5 meter.

Oevers: natuurlijke oevers.

Stroming: geen stroming aanwezig. (alleen bij grote waterafvoer)

Waterdoorzicht: het water is meestal helder tot licht troebel, hier en daar plantengroei aanwezig.

Bodem: meestal slib.

 

De kom is omgeven door weiland. Tegen de oevers is de kom ondiep (40cm) en is de leembodem hard

maar in het midden neemt de diepte toe (> 1m) en ligt er een dikke sliblaag. 
 

Visbestand en vangsten
 

Het visbestand op deze wachtkom bestaat uit een een 8 tal vissoorten: paling, brasem, giebel, karper, blankvoorn, rietvoorn, baars, riviergrondel.

Paling, giebel en blankvoorn worden er het meest gevangen.

De gemiddelde lengte van de vissen die je er vangt is vrij klein!
 

Bereikbaarheid
 

Te bereiken via de Steenkaai, parkeren kan hier zeer gemakkelijk in de grasberm.

 

Vergunningen en rechten
 

Visvergunning van het Vlaamse gewest.

Te verkrijgen in ieder postkantoor.

 

Vissen op snoek en snoekbaars verboden in periode van 1maart tot en met 31mei.

Vis als aas of delen daarvan, kunstaas groter dan 2cm, gebruik verboden in periode

van 1maart tot en met 31mei.

 

Gesloten tijd voor alle vissoorten van 16 april tot en met 31mei.

Nachtvisserij altijd verboden.

 

 

Op de private stukken is toestemming van de boordeigenaars noodzakelijk!

 

 

1347339830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug
© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg