Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 » Visplaatsen
 » Trailerhellingen
 » Wetgeving Vlaanderen
 » Wetgeving Wallonië
 » Wetgeving noordzee
 » Visdag verslagen
 » Visvergunningen
 » Vaarsnelheden België
 » Winkels
 » Info
 » Diensten
 » Adverteren
 » Aanmelden vislocatie
 » WindkrachtU bent bezoeker
2044738Wetgeving en regelementen Wallonië

 

De hedendaagse sportvisser ervaart hengelen als een aangename natuurbeleving en heeft zeer veel respect voor dier en milieu.

Toch moeten er regels zijn waaraan iedereen zich dient te houden.

Om alles in goede banen te leiden bestaat er de visserijwetgeving.

Deze wetgeving zorgt ervoor dat iedere hengelaar weet wat er wel en niet kan tijdens het uitoefenen van zijn hobby.

Wanneer iedere hengelaar zich aan deze wetgeving houd, blijft hengelen een aangename bezigheid voor jong en oud.

Op deze pagina vind je alles tot in details over de visserijwetgeving in het Waalse Gewest.

 


Volledige wetgeving:

 

Waals Gewest

 

Wie de volledige visserijwetgeving wil raadplegen van het Waalse gewest, kan terecht bij de

Coördinatie van de visserijreglementering (pdf-document).

 

Hierin vind je alles over de huidige reglementering voor de riviervisserij in het Waalse Gewest, alsook alle uitvoeringsbesluiten.

 

Visverlof

 

Er bestaan twee soorten visverloven:

 

     
 • Met een visverlof van het type A mag u met één of twee hengels vissen vanaf de oever. Daarbij mag u gebruik maken van een schepnet om de vissen die met de hengel gevangen zijn uit het water te halen. De prijs van dit type visverlof bedraagt 12,39 euro (+ 1,75 euro extra voor de Post). 

     
 • Een visverlof van het type B geeft het recht te vissen op de manier die volgens het visverlof van het type A is toegestaan. Maar dit visverlof geeft eveneens het recht om met één of twee hengels anders dan vanaf de oever te vissen (bijvoorbeeld vanaf een aanlegsteiger, visvloer,boot…). Het vissen met een ander vistuig dan de hengel is eveneens toegestaan. De prijs van dit type visverlof bedraagt 37,18 euro (+ 1,75 euro extra voor de Post).

 De prijs van de visverloven is niet meer gewijzigd sinds 1989!

 

Het visverlof is verplicht !

 

Een visverlof geldig in het Waalse Gewest is te verkrijgen in elk postkantoor van het Waalse Gewest. Een visverlof is persoonlijk en geldig gedurende het lopende kalenderjaar. Klik hier om het dichtstbijzijnde postkantoor te kennen. U kan ook uw visverlof van het Waalse Gewest bestellen via onze website, betalen kan dan via overschrijving, Visa of Mastercard.

 

Een paar uitzonderingen:

 

Volgende personen hoeven niet in het bezit te zijn van een visverlof: 

     
 • Kinderen jonger dan 14 jaar die vergezeld zijn van een volwassene in het bezit van een visverlof mogen zonder visverlof vissen op zaterdagen, zondagen, feestdagen en tijdens de schoolvakanties. Een volwassene mag maximum vier kinderen vergezellen en de kinderen mogen slechts met één hengel voorzien van enkelvoudige vishaak vissen. 

     
 • Personen die deelnemen aan een hengelwedstrijd en die niet gedomicilieerd zijn in het Waalse Gewest. De hengelwedstrijd moet in het openbaar aangekondigd en georganiseerd zijn door een vissersvereniging die haar zetel heeft in het Waalse Gewest. Deze vrijstelling geldt slechts voor de effectieve duur van de wedstrijd.

 

Waneer mag gevist worden??

 

Vissen is toegestaan vanaf een halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na zonsondergang. Klik hier voor de efemeriden (de tijdstippen van opkomst en ondergang voor elke dag).

 

In het noordelijk deel van het Waalse Gewest (ten noorden van de Samber en Maaslijn, met inbegrip van deze twee waterlopen)

 

Bevaarbare of vlotbare waterlopen

 

Het vissen op witvis, beekforel en regenboogforel is toegelaten vanaf de derde zaterdag van maart tot en met 30 september.

 

Het vissen op beekridder en bronforel is toegelaten vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 30 september.

 

Het visseizoen voor snoek, baars, snoekbaars, forelbaars en vlagzalm gaat vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 31 december.

 

Alle andere vissoorten waarvoor het vissen niet expliciet verboden is, mogen worden gevangen vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met de vrijdag voor de derde zaterdag van maart.

 

Het vissen op blankvoorn, rietvoorn, brasem, riviergrondel, karper, kroeskarper, winde, alver en zeelt is het ganse jaar door toegestaan.

 

Opgepast, vanaf de derde zaterdag van maart tot de vrijdag voor de eerste zaterdag van juni, moet iedereen die vist op beekforel, regenboogforel en witvis zich aan onderstaande beperkingen houden:

 

 • De hengel is voorzien van maximum één enkelvoudige haak die niet groter mag zijn dan 2 cm.
 • Levende en dode aasvisjes, lepels en elk ander namaaklokmiddel waarmee vraatzuchtige vissen kunnen worden gevangen, zijn verboden, met uitzondering van namaaklokmiddelen die noch draaien noch trillen.
 • Dezelfde beperkingen zijn van toepassing voor het vissen op blankvoorn, rietvoorn, brasem, riviergrondel, karper, kroeskarper, winde, alver en zeelt.

 

Niet-bevaarbare noch vlotbare waterlopen

 

Op de volgende soorten mag worden gevist vanaf de derde zaterdag van maart tot en met 30 september: beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel, coregonidae.

 

Snoek, baars, snoekbaars, forelbaars en vlagzalm mogen gevangen worden vanaf de eerste zaterdag van juni tot 30 september.

 

 Alle andere vissoorten mogen gevangen worden vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 30 september.

 

  

In het zuidelijk deel van het Waalse Gewest (ten zuiden van de Samber en Maaslijn)

 

Bevaarbare of vlotbare waterlopen

 

Het vissen op beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel en witvis is toegelaten vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 30 september.

 

Op snoek, baars, snoekbaars, forelbaars en vlagzalm mag gevist worden vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 31 december.

 

Alle andere vissoorten waarvoor het vissen niet expliciet verboden is, mogen worden gevangen vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met de vrijdag voor de derde zaterdag van maart.

 

Niet-bevaarbare noch vlotbare waterlopen

 

Het visseizoen voor beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel en witvis gaat vanaf de derde zaterdag van maart tot en met 30 september.

 

Op de volgende vissoorten mag worden gevist vanaf de eerste zaterdag van juni tot en met 30 september: snoek, baars, snoekbaars, forelbaars en vlagzalm.

 

Het vissen op riviergrondel en elrits is toegestaan vanaf de derde zaterdag van maart tot en met 30 september.

 

Alle andere vissoorten waarvoor het vissen niet volledig verboden is, mogen gevangen worden vanaf 1 juni tot en met 30 september.

 

Meren

 

In de meren van Bütgenbach, Neufchâteau, Nisramont, Robertville, Suxy, Warfaaz, alsook in de meren van l'Eau d'Heure, Falemprise, Féronval, Plate-Taille en Ry-Jaune is het toegelaten op elke vissoort te vissen in de volgende periodes:

 

Vanaf 1 oktober tot 31 december, met uitzondering van beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel en witvis.

 

Vanaf 1 januari tot de vrijdag voor de derde zaterdag van maart, met uitzondering van beekforel, regenboogforel, beekridder, bronforel, witvis, snoek, baars, snoekbaars, forelbaars en vlagzalm.

 

Alle vissen en rivierkreeften die worden gevangen buiten het visseizoen (openingstijd) van de soort in kwestie moeten onmiddellijk terug in het water van herkomst worden vrijgelaten

 

Waar mag gevist worden??

 

Bevaarbare en niet-bevaarbare waterlopen

 

Het visverlof van het Waalse Gewest (Type A of B) volstaat om te vissen in de bevaarbare waterlopen (oranje gekleurd op de kaart).

 

De lijst van deze waterlopen wordt hieronder weergegeven:

 

•de Leie (Lys),

•alle kanalen: het kanaal van Espierres, het kanaal Ath-Blaton, Nimy-Blaton, Antoing-Blaton, Charleroi-Brussel, het Centrumkanaal en het Albertkanaal,

•de Schelde (met uitzondering van de zijlopen),

•de Dender stroomafwaarts van de samenvloeiing van de Westelijke en de Oostelijke Dender in Aat (Ath),

•het deel van de Hene (Haine) dat gekanaliseerd is,

•de Samber,

•de meren van l'Eau d'Heure,

•de Maas,

•de aftakking van de Maas, vanaf de Maas in Luik tot aan de brug van Coronmeuse,

•de Semois stroomafwaarts van de molen “Deleau” (of van Nawés) in Herbeumont,

•de Ourthe stroomafwaarts van de stuw van Nisramont,

•de Amblève stroomafwaarts van de brug van Remouchamps,

•de Lesse stroomafwaarts vanaf de eerste vaste stuw.

 

Waar mag u nooit vissen ?

 

Vissen is altijd verboden:

 

•in de gedeelten van niet-bevaarbare, noch vlotbare waterlopen die een bos doorkruisen dat onder bosbeheer staat;

•in sluizen;

•in de buurt van elke stuw, sluis, verlaat, gat, schuif, watertoevoer en monding van een zijrivier waar signalisatieborden aangeven dat vissen verboden is;

•in de zones die ter plaatse door de Administratie afgebakend zijn met signalisatieborden, tijdens een abnormale daling van de waterstand of bij hoogwater, bij vervuiling, tijdens

•bepaalde werkzaamheden en uitzettingsoperaties van pootvis of wanneer zich uitzonderlijke visconcentraties voordoen;

•van bovenop bruggen van kanalen en van bevaarbare of vlotbare waterlopen;

•in jachthavens, dokken en ligplaatsen waar u de signalisatieborden van de Administratie vindt.

 

De zones waar vissen verboden is, worden aangeduid door de volgende pictogrammen:

 

Wanneer het verbod plaatselijk is, wordt dit pictogram alleen gebruik. Wanneer het verbod over een langere afstand geldt, wordt dit pictogram aangevuld door de pijl die hieronder afgebeeld wordt.

Wanneer de waterloop niet breed is en de plaats het toelaat, kunnen de signalisatieborden enkel op de rechteroever geplaatst worden.

 

De pijl wordt gebruikt wanneer het verbod over een lange afstand geldt of wanneer de ligging van de terreinen het rechtvaardigt, het pictogram nr. 1 wordt aangevuld door twee pijlen waarvan de richtingen tegenovergesteld zijn, bij wijze van herhaling.

Op de pijl kan vermeld zijn over welke afstand het verbod van toepassing is.

 


© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg